شعر در مورد مو

شعر در مورد مو,شعر در مورد موی بلند,شعر در مورد موی سفید,شعری در مورد موی بلند,شعر در مورد موهای بلند,شعر کوتاه در مورد موی بلند,شعر در باره ی موی بلند,شعر زیبا درمورد موی بلند,شعری درباره موی بلند,شعر کوتاه درباره موی بلند,شعر زیبا درباره موی بلند,شعر در مورد موی سفید,شعر در مورد سفیدی مو,شعر در مورد موی سپید,شعر درباره موی سفید,شعری در مورد موی سپید,شعری درمورد موی سفید,شعر در باره ی موی سفید,شعر مو فرفری,شعر موی بافته,شعر موی بافته,شعر موی بافته شده,شعر موهای بافته,شعر موهای بافته شده,شعر مو بافتن,شعر مو بافت,شعر درباره موی بافته شده,شعر در مورد موی بافته,شعر مو بافته,شعر موی کوتاه,شعر موهای کوتاه,شعر مو کوتاه,شعر کوتاهی مو,شعر مو کوتاه,شعر درباره موی کوتاه,شعر برای موی کوتاه,شعر درباره مو کوتاه,شعر در مورد موی کوتاه,شعر کوتاه موی بلند,شعر در وصف موی یار,شعر در وصف زلف یار,شعر در وصف زلف یار,شعر در وصف مو,شعر در وصف موی بلند

شعر در مورد مو

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد مو برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

کمی آهسته بران
این سوار کولی وش ِ پریشان
در موی تو
بند در بند
گرفتار ست

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در مورد موی بلند

یادت باشد
حریم موهایت لااقل
به دست باد نرسد
یک تنه باید بجنگم
با تمام جهان

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر در مورد موی سفید

گره در گره، دریای زلف یار
به طوفان خورده ست
زورق دلم

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعری در مورد موی بلند

هم نفس سرانگشت هایت
بنان میخواند
تار تارگیسویم

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر در مورد موهای بلند

سر بگذار بر دامن‌َم
این دست ها
مهربانی را به موهای‌َت
بدهکار ست …

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر کوتاه در مورد موی بلند

حــلقه حــلقه

مــوی ِتو

دار میــشود مـــرا….

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر در باره ی موی بلند

یادم آمد هنـوز
شعــری برای موهای َت
تمــام نـکرده ام
هربار
در پریشــانی اش
خود گـم شــدم ….

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر زیبا درمورد موی بلند

آرزو هـــایم
تنــها
به یـک جـهـت مــی روَند
ســمت ِپـریشــــانی ِ مـــوهای ِتـو

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعری درباره موی بلند

به غلط ز دست  دادم  سر  زلف  یار خود را

که نیازموده  بودم  دل  بیقرار  خود  را

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر کوتاه درباره موی بلند

از خدا  می‌طلبم عمر  درازی   چون   زلف

که به صدچشم کنم سیرسراپای ترا

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر زیبا درباره موی بلند

چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی
چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر در مورد موی سفید

فکر کن موی تو در باد پریشان باشد
جاده و منظره و نم نم باران باشد

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر در مورد سفیدی مو

زن است دیگر حسش را با موهایش نشان میدهد

حالش خوب باشد موهایش را رها میکند

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر در مورد موی سپید

هر موی زلف او یکی جان دارد
ما را چو سر زلف پریشان دارد
دانی که مرا غم فراوان از چیست
زانست که او ناز فراوان دارد

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

یـک تـار مــوی تو بــر ایـن جهان نـخـواهـم داد

ایــن گـنج شایـگان زکـفم رایگان نخواهـم داد

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

زلف را شانه مزن ، شانه به رقص آمده است

من که هیچ… آینه ی خانه به رقص آمده است

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

موهایت را باید بافته باشی
ناگهان تو را به یاد می آورم
در عصری پاییزی
و صدایی بسیار شیرین
که از دور شنیده می شود
آرام بخش و ملموس
همانند آهنگی که هر قدر به طرفش می روم
نزدیک تر شنیده می شود

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

معمای پیچیده ای ست

موهای تاب خورده ات

در میان باد

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر مو فرفری

من دست نخواهم برد الا به سر زلفت

گر دسترسی باشد یک روز به یغمایی

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر موی بافته

به موهایت سنجاق بزن

باد

تحمل این همه پریشانی را ندارد

من به باد سوء ظن دارم

به تو که می رسد

نسیم می شود…

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر موی بافته

مدامم مست میدارد نسیم ِ جَعد ِ گیسویت

خرابم میکند هردم فریب ِ چشم ِ جادویت

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر موی بافته شده

در شیوه ی معشوقـی هرچند که استـادی
از حال ِ من آموزد زلف ِ تـو پریشـانی…

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر موهای بافته

روسری سر کن و نگذار میان من و باد

سر آشفتگی موی تو دعوا بشود

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر موهای بافته شده

هر که تشویش سر زلف پریشان تو دید
تا ابد از دل او فکر پریشان ننشست…

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر مو بافتن

بخاموشی سر هر مو زبانیست
زحیرت جوهر آئینه گویاست

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

طپید آئینه بسکه در آرزویش
زجوهر نفس میزند مو بمویش

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شیوه های چشم او را در نظر داریم ما
مو به مو زان جنبش مژگان خبر داریم ما

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

ز رخسارش خط نارسته باشد مو به مو ظاهر
چنان کز آب روشن می شود عکس چمن پیدا

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

گر چه در سیر بهشتم از گل روی کسی
دوزخی در هر بن مو دارم از خوی کسی

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

ای شمس تبریزی بگو شرح معانی مو به مو
دستش بده پایش بده چون صورت سر ساختی

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

با کی حریف بوده ای بوسه ز کی ربوده ای
زلف که را گشوده ای حلقه به حلقه مو به مو