شعر در مورد بندر انزلی

شعر در مورد بندر انزلی ,شعر درباره بندر انزلی,شعر برای بندر انزلی,شعر در باره بندر انزلی,شعر با بندر انزلی,شعر درمورد بندر انزلی,شعر با کلمه بندر انزلی,شعر با کلمه ی بندر انزلی,شعری در مورد بندر انزلی,شعری درباره بندر انزلی,شعری برای بندر انزلی,شعر درباره ی بندر انزلی

شعر در مورد بندر انزلی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بندر انزلی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

جریان دارد رود

جریان دارد خون

سرخی و آبی

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد بندر انزلی

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

در تلاقی یک بامداد

آرامشی عمیق را

به دریا ریخته اند 

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر درباره بندر انزلی

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

«انزلی»

زیبایی اش را

باز می تاباند  

در شرجی آئینه ای که

نگاه توست.

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر برای بندر انزلی

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

قایق ها

آدم ها

و اسکله لمیده به پهلو…

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر در باره بندر انزلی

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

پای برهنه

از کوچه کولی ور

دو پا داشت

دو پا هم

قرض می کرد

تا افتخار را

پیش چشم مردم

قل دهد …

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر با بندر انزلی

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

قهرمانان نمی میرند

پهلوانان نمی میرند

چه شده ؟ چه شده است ؟

درخت آزادی که به جهت تناوری و سترگی دست هم نمی تواند آن را بگیرد

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر درمورد بندر انزلی

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

آسمان 

به زمین زده است

تا که دنیا، دنیاست

داغ ((سیروس))

همراه گیلک زبانان همراه خواهد بود

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر با کلمه بندر انزلی

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

و‌ اما همه انزلیچی ها دلگیر از دریایی که حریف آتش نشد

دلگیر از آسمانی که باران را فراموش کرد همان بارانی که نشانه سرسبزی بود

دلگیر از شهری که دچار هفته ای سیاه شد

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر با کلمه ی بندر انزلی

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

انزلی شهر من است

چه بخواهم

چه نخواهی

همه دم هست صدایی؛

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعری در مورد بندر انزلی

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

انزلی شهر من است

باز یکسال گذشت

با همه خوب و بدش

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعری درباره بندر انزلی

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شهر من پیرتر از سالی قبل

با همه همهمه ها

نهضت قطع درختان کهن

عکس و تصویر و صدا

و نهالی به مناره، هست یکسال به پا

چه بخواهم

چه نخواهی

همه دم هست صدایی؛

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعری برای بندر انزلی

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

انزلی، شهر من است

پیر و فرتوت ولیکن زیبا

شهر باران و ترنم

زندگی، عشق و نوا

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر درباره ی بندر انزلی

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

مردمی ساده دل و کهنه قبا

تاسیانی شده شهر

با جوانان سفر کرده ز خویش

مادرانی همه در بیم و امید

پدرانی همه تن چشم به راه

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر در مورد بندر انزلی

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

چه بخواهم

چه نخواهی

همه دم هست صدایی؛

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر درباره بندر انزلی

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

انزلی شهر من است

با پلی تاریخی

تازگی گشته به پا

جمله رندان همگی نامیدند

به شباهت همچو برج پیزا

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر برای بندر انزلی

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

انزلی شهر من است

کندوانی دیگر

شهر انبار زباله

شهر تدفین امید

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر در باره بندر انزلی

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

چالگانی به رهی ناپیدا

لیکن امید به سان گوهری است

چون غرس فرمایند

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر با بندر انزلی

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

باز روید ز تن مام وطن

و نهالی که شود یک روزی

چون درختی تنومند

با همه بیم و امید